Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

  • Thanh toán bằng tiền mặt:
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: ghi số tài khoản công ty hoặc cá nhân.
Scroll to Top