Blog

Lễ trao tặng xe công ty mỹ phẩm Minh Lady Beauty

Hình ảnh lễ trao tặng xe phần 1:

https://minhladybeauty.vn/hinh-anh-le-trao-tang-xe-phan-1/

Hình ảnh lễ trao tặng xe phần 2:

https://minhladybeauty.vn/hinh-anh-le-trao-tang-xe-phan-2/

Post Comment